Tempo di refertazione: 1 giorno Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Materiale:Ai??SANGUE EDTA

18-150 Anni

maschio

WBC 4 – 10*10^3/Ai??L

RBC 4,4 – 5,7*10^6/Ai??L

Hgb 12,5 – 16,5Ai??g/dl

HCT 40 – 52 %

MCV 82 – 96 fl

MCH 32 – 35,8 g/dl

MCHC 32 – 35,8 g/dl

PLT 150 – 400Ai??*10^3/Ai??L

femmina

WBC 4 – 10*10^3/Ai??L

RBC 3.9 – 5,2 *10^6/Ai??L

Hgb 12,5 – 17 g/dl

HCT 38 – 49 %

MCV 82 – 96 fl

MCH 27 – 32 pg

MCHC 32 – 35,8 g/dl

PLT 150 – 400Ai??*10^3/Ai??L

 

18-150 Anni maschio e femmina

NE% 40-70

LI% 20-40

MO% 2- 11

EO% 1-6

BA% Ai??0,2-1.5

NRBC% 0- 0,5

NE# 2-7*10^3/Ai??L

LI# 1-4Ai??*10^3/Ai??L

MO# 0.2-1*10^3/Ai??L

EO# 0.1-0.5Ai??*10^3/Ai??L

BA# 0-0.2Ai??*10^3/Ai??L

NRBC# 0- 0.1*10^3/Ai??L buy Brand Cialis online, purchase lioresal. pinamox, pinamox, pinamox, pinamox, pinamox, pinamox.